Ahmet KEKEÇ : Hem ecnebi otomobil pazarlamacısı, hem de yalancı

Şeref Oğuz İş ahlakında çürüme mi var

Yorumlar