Ahmet KEKEÇ : Hem ecnebi otomobil pazarlamacısı, hem de yalancı

Melih Altınok : Otomatik portakal

Yorumlar