Ahmet KEKEÇ : Hem ecnebi otomobil pazarlamacısı, hem de yalancı

Haşmet Babaoğlu : IMF

Yorumlar