Ahmet KEKEÇ : Hem ecnebi otomobil pazarlamacısı, hem de yalancı

Engin Ardıç : Tipik bir yarı-aydın

Yorumlar