Ahmet KEKEÇ : Hem ecnebi otomobil pazarlamacısı, hem de yalancı

Bercan Tutar : Real-politikadan Riyal-politikaya

Yorumlar