Ahmet KEKEÇ : Hem ecnebi otomobil pazarlamacısı, hem de yalancı

Ardan ZENTÜRK : Gazi kalkıp gelse, seni asardı Kemal!

Yorumlar